a l’escola Vora del Mar

MEMÒRIA DEL TREBALL REALITZAT EL PRIMER TRIMESTRE 2015-2016 A L’ESCOLA VORA DEL MAR DE CUBELLES, AMB SUBVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT.

Encara que les nostres activitats s’han desenvolupat, durant el primer  trimestre del curs escolar 2015-2016, als tres centres de primària del Municipi, les escoles Charlie Rivel, Mar i Cel i Vora del Mar, volem posar l’èmfasi en aquesta última escola que va optar per treballar només a cicle superior.

L’ajuntament de Cubelles, a petició de les escoles del poble i de ELNA, ha apostat per l’educació emocional sistèmica a les escoles primàries, i hi va destinar un pressupost important  que, en aquest primer trimestre del 2015-16, ens ha permès fer 120 hores de classes  a les escoles distribuïdes en funció de les línies de cadascuna.

A l’escola Vora del Mar la direcció va optar per fer sessions només a 5è i 6è. Pensem que ha estat una experiència pionera a la comarca i molt enriquidora per a tots. Durant tot el trimestre, setmana rere setmana, hem estat apoderant els infants.  Que entenguessin que ells són el protagonistes de l’escola, –sota el lideratge dels mestres- que tenen drets, que han de dir el que senten i pensen, amb educació, però sempre ho poden expressar i així millorar la seva educació i també la tasca dels docents, que van estar molt oberts a totes les innovacions. Vam treballar les intel·ligències múltiples, les destreses bàsiques del segle XXI, les competències i els talents de cadascú –que tots en tenen un o altre-, la resolució dels conflictes sense violència, el tacte i l’assertivitat. Hem treballat a fons l’assetjament- una xacra de les nostres societats, sovint amb resultats nefastos- amb activitats pràctiques i recursos perquè els infants aprenguin a no ser víctimes, ni assetjadors, ni formar part de la massa silenciosa que veu, sap i sent però calla davant les injustícies. Hem treballat com, malgrat les dificultats amb les quals es toparan, a la vida tot depèn de nosaltres mateixos, del nostre entusiasme, constància, l’esforç, el lliurament en el que fem i la nostra resiliència, capacitat per vèncer els entrebancs que trobarem sense defallir, per assolir els nostres somnis. I com tot això, segons els diferents avenços de la neurociència, desenvolupa el nostre cervell a través de la seva neuroplasticitat. Hi ha hagut remogudes molt interessants, tots ens removem quan abordem temes profunds de la nostra existència. L’augment de l’autoestima ha estat notable fins i tot amb infants neurodiversos.

Tot valorat molt positivament tant pels alumnes com pels mestres i la direcció de l’escola. Hem deixat una constel·lació de valors adoptats pels alumnes a cada classe com a objectius de competències a adquirir fins a finals de curs.

A totes les escoles s’han fet dues sessions de 1.30h amb pares i mares  i amb tan bona acollida que volen fer un programa més ampli gestionat per les AMPA. Les famílies són en general el col·lectiu que té menys possibilitats de formació en la gran obra de la seva vida que és acompanyar els fills en el seu creixement com a persones amb valors i recursos personals.

Aquest segon i tercer trimestre, amb una nova subvenció , estem consolidant  el treball realitzat i reforçant cursos amb més problemàtiques al Vora del Mar i Mar i cel. Al Charlie estem fent a fons cicle superior que no es va fer el primer trimestre.

Podem aportar totes les valoracions molt positives d’infants i mestres.
bottom